Podmínky používání

Podmínky používání (dále jen podmínky) stanovují pravidla mezi provozovatelem služeb ShowZone.cz (dále jen provozovatel) a uživatelem těchto služeb (dále jen uživatel).

I. Základní ustanovení

1. Používáním ShowZone.cz souhlasíte s těmito Podmínkami používání. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tyto služby využívat. V takovém případě neprodleně opusťte tyto webové stránky.

2. Provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli uvedených stránek mohla vzniknout v důsledku používání služeb ShowZone.cz.

3. Provozovatel této stránky si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli vložený obsah bez udání důvodů.

4. Provozovatel má právo ze služby ShowZone.cz odstranit uživatelský účet bez udání důvodu, pokud se domnívá, že jeho uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod služby ShowZone.cz. Ze stejného důvodu může i upravovat údaje o uživateli.

5. Uživatel se zavazuje, že v rámci serveru nebude používat vulgární výrazy či fráze, které jsou v rozporu s dobrými mravy, jako např. texty se sexuálním, rasistickým, xenofobním či urážlivým významem.

6. Provozovatel může maximálně jednou za dobu 3 měsíců zaslat informační email všem registrovaným uživatelům na emailové adresy uvedené při registraci.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek používání služby ShowZone.cz a to i bez předchozího upozornění.

II. Podmínky vkládání uživatelského obsahu

1. Uživatel souhlasí s tím, že na server umístí pouze obsah, jehož je autorem a prohlašuje, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu na tomto serveru nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

2. Uživatel zveřejňuje obsah na vlastní zodpovědnost. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zveřejněný obsah.

3. Na server není povoleno umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem, a také obsah, který porušuje obecně závazné přepisy.

4. Uživatel přidáním obsahu uděluje souhlas provozovateli k jeho zveřejnění, úpravě či smazáni. Provozovatel není povinen přidané položky zveřejnit.

5. Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu dat uživatelů.